Homepage

The Model

Draft projects

Articles published

Technologies

Annexed material

Downloads

 About Bakens Verzet

LETSKRING WIER

WIERINGERLANDS INTERACTIEF ECONOMISCH RUILSYSTEEM

KvK Noord Holland Noord 37091984

Tel. 0227-604128

Website: www.flowman.nl

E-mail: (nameatendofline)@xs4all.nl (manning)


HOE OPEREERT DE DATABASE ACTIVITEITEN

Editie 02 : 13 oktober, 2006


Alle transacties worden door middel van een eenvoudige database geregistreerd.

De structuur van de database is:

Veld 1 :Lidnummer : character 22 cijfers, 0 dec, index Y
Veld 2 :Boeknummer: character 03 cijfers, 0 dec, index N
Veld 3 :Datum: Date 08 cijfers, 0 dec, index N
Veld 4 :Activiteit: character 04 cijfers, 0 dec, index N
Veld 5 :Wiertjes: numeric 08 cijfers, 2 dec, index N

Er worden twee registraties per transactie gemaakt.
De eerste die van de verkoper, met het bedrag in Wiertjes in positief
De tweede die van de aankoper, met het bedrag in Wiertjes in negatief

Enkele voorbeelden van de verkrijgbare informatie

Leden

a) Lijst activiteiten in chronologische volgorde van alle leden
b) Lijst alle activiteiten van ieder individueel lid
c) Lijst activiteiten van een gegeven lid over een gegeven periode
d) Aantal cheques door elk lid gebruikt
e) Saldo van elk lid op elk moment

Transactieboekjes

a) Aantal transacties elk lid en aantal uitgegeven transactieboekjes
b) Wanneer een nieuw transactieboekje naar het lid gestuurd moet worden

Datum

a) Alle transacties gemaakt op een gegeven datum
b)Alle registraties gemaakt over een gegeven periode

Activiteiten

a) Lijst van transacties in volgorde van activiteiten
b) Waarde van transacties per activiteit

Wiertjes

a) Totaal waarde activiteiten per dag of periode
b) Waarde van activiteiten in een gegeven sector
c) Controle om te verzekeren dat het algemene saldo crediteuren en debiteuren op nul blijft.
d) Waarde activiteiten van een gegeven vereniging of groep
e) Saldo in Wiertjes van een gegeven lid voor een gegeven activiteit.


TERUG NAAR:

Letskring Wier Homepage