Homepage

The Model

Draft projects

Articles published

Technologies

Annexed material

Downloads

About Bakens Verzet

LETSKRING WIER

WIERINGERLANDS INTERACTIEF ECONOMISCH RUILSYSTEEM

Schoener 50, 1771 ED Wieringerwerf

KvK Noord Holland Noord 37091984

 

Versie 03: 13 oktober 2006


DE SPELREGELS

1. De jaarlijkse contributie bedraagt f 10,- en per maand worden 5 Wiertjes van de rekening afgeschreven om de kosten van het systeem te dekken.

2.Je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen, te ondertekenen en de jaarlijkse contributie te voldoen. Je ontvangt na betaling van de jaarlijkse contributie een bewijs van inschrijving, alsmede een chequeboekje.

3.Door lid te worden verbind je je om je te houden aan de spelregels van de LETS-kring WIER.

4.Ieder lid biedt aan de andere leden vriendendiensten aan en kan aan de andere leden vriendendiensten vragen.

5.De leden nemen zelf het initiatief om te handelen (het bestuur heeft geen bemiddelende functie). Dus een vrager neemt contact op met een aanbieder of andersom.

6.De handelingen/diensten/goederen worden vergoed door middel van punten, Wiertjes genaamd. De waarde van 1 Wiertje is ongeveer gelijk aan 1 Euro. Er wordt alleen geadministreerd in hele eenheden. Om te handelen is een positief saldo nodig.

7.Vrager een aanbieder bepalen in onderling overleg de prijs.

8.Ieder lid belooft de te verrichten diensten zo goed mogelijk uit te voeren. Ieder is persoonlijk verantwoordelijk. Voor eventueel ontstane schade is degene door wiens schuld of toedoen de schade is ontstaan persoonlijk aansprakelijk.

9.Om misverstanden te voorkomen geeft iedere aanbieder aan of hij/zij de diensten beroepsmatig, semi-beroepsmatig of als hobby verricht.

10. Om het systeem gaande te houden dienst ieder lid minimaal 1x per 3 maanden te handelen.

11. Ieder lid zegt toe het systeem niet te verlaten met een saldo boven of beneden 500 wiertjes.

Een goede raad: wees duidelijk, zowel in vraag als in het aanbod.
Bijvoorbeeld:
ik bied aan: hardanger handwerk
ik vraag: iemand die mij macrobiotisch kan leren koken
ik bied aan: klussen: timmerwerk

12. Het bestuur is verantwoordelijk voor de administratie, het opstellen en rondzenden van vraag/aanbodlijsten en het nauwkeurig bijhouden van de saldi van de leden. Elke 3 maanden publiceert zij een overzichtslijst samen met de nieuwsbrief. In geval er tussentijds nieuwe leden bijkomen zal deze lijst maandelijks worden verzonden.

13. Het bestuur publiceert 1x per jaar een overzicht van haar inkomsten en uitgaven, zowel in guldens/euro's als in Wiertjes. Ieder lid kan te allen tijde inzage vragen in de administratie.

14. Het bestuur kan in geval van misbruik van het systeem mensen van verdere deelname uitsluiten.

15. Het bestuur zal, in het algemeen, alles doen wat nodig is om het systeem van uitwisseling van vriendendiensten actief en levendig te houden. Zij zal daartoe o.a. contact opnemen met leden die gedurende meer dan 3 maanden niet meer gehandeld hebben.

Voor uitgebreider informatie: zie de reglementen van de LETS-kring WIER.


TERUG NAAR:

Letskring Wier Homepage