Creative Commons License.

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-commercial-Share Alike 3.0 Licence.

 

 

Homepage

Projects, examples

WRITE AN INTEGRATED DEVELOPMENT PROJECT

FREE E-COURSE FOR  DIPLOMA IN INTEGRATED DEVELOPMENT

Articles and resources 

  About Us  

Downloads  (updated 03 October 2011)

More on development issues

Some useful technologies

   Contact us

 

LETSKRING WIER

WIERINGERLANDS INTERACTIEF ECONOMISCH RUILSYSTEEM

Schoener 50, 1771 ED Wieringerwerf

KvK Noord Holland Noord 37091984

 

Editie 04 : 24 maart, 2013.

Editie 14 :21 juni, 2014.

 

(English).

(Français.) En rédaction.


 

VOORSTEL VOOR DE TRANSITION TOWN HOLLANDS KROON.

 

 

BESCHIKBARE ILLUSTRATIEVE INFORMATIE.

 

Powerpoint Presentatie van het Plan voor een Transition Town in Hollands Kroon en de Wieringermeer.

Illustratie van een Transition Town kern : Voorbeeld de Wieringermeer.

Transition Town, Wieringermeer, bestuursstructuur.

Beknopte geïllustreerde LETScursus.

LETS Kring Wier : verticale structuren.

LETS Kring Wier : de verantwoordelijkheden en de verdeling van de taken.

Volledige informatie over the LETS Kring Wier.

 

00. INHOUD.

 

00. Inhoud.

01. Waar willen wij heen?

02. Wat is een transition town ?

03. Wat hebben wij nodig?

04. Welke soorten cellen gebruiken wij?

05. Hoe doen wij het?

06. Rent- en kostenvrije microkredieten.

07. Relaties met gemeente en instanties.

08. Wat zijn de risico’s ?

09. De bestuursstructuur.          

10. Het LETS systeem (Letskring Wier)

11. Sommige voordelen voor leden.

12. Kosten.

 

 

01. WAAR WILLEN WIJ HEEN ?

 

Een autonome Transition town creëren om :

 

- ons ecologisch voetdruk te verkleinen en

- de kwaliteit van leven van onze inwoners te verbeteren door

- een algemene mobilisatie van de inwoners teweeg te brengen, dit

- in samenwerking op coöperatief (dus niet competitief) basis met andere LETS groepen en transition towns, ( Transactiesaldo tussen groepen = 0).

 

“An ecologically viable future will rely on many kinds of work that are typically undervalued, or not considered work at all— caring for people and ecosystems; building communities; learning and educating. …. done right, a re-evaluation of work from an ecological perspective could elevate the unpaid work of making a social, liveable world.” (A.Battistini, Alive in the Sunshine, Jacobin Magazine, New York, January, 2014.)

 

02. WAT IS EEN TRANSITIE TOWN ?

 

Localisatie betekent de locale vervaardiging en van zo veel mogelijk producten en diensten, en hun gebruik zo dicht mogelijk bij hun plaats van vervaardiging.  Kleinschaligheid is essentieel voor een gezond gemeenschap waar producenten en consumenten van goederen en diensten elkaar kennen en in staat zijn om hun gebruik goed te coördineren.

 

Wij citeren de homepage van de website www.transitiontowns.nl als volgt :

 

Een Transition Town is een initiatief van burgers in steden, dorpen of buurten, die aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Piekolie, klimaatverandering en de hiermee samenhangende economische crises, zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen.

 

Transition Towns willen golven van kleinschalige, sociale en betaalbare oplossingen veroorzaken, en zo de omschakeling naar een volledig duurzame wereld versnellen. Onafhankelijke burgerinitiatieven kunnen de impasse rond duurzaamheid in politiek en economie doorbreken. En geven mensen de kans om bij te dragen en deel te worden aan de omslag naar een mooie, gezonde en gelukkige wereld.

 

Transition Towns willen inspireren tot een cultuuromslag waarin de mens, biodiversiteit en veerkracht centraal staan. Zodat we sterk, gezond en vreedzaam kunnen reageren op tijden van crisis in energie, klimaat en economie. Het is ons streven om de overgang naar een wereld met minder energie, minder spullen en minder geld, zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te voeren.

 

Transition Towns ontwikkelen daarom de (veer)kracht van de lokale gemeenschappen.

 

Transition Towns “are a response to the relentless exploitation of natural resources – an alternative offering smaller, local scale communities that are less reliant on long supply chains and fossil fuels. Transition town initiatives vary, but in general they are intended to counteract the idea that growth should not continue to be the sole goal of economic choices.  Supporting local and community-shared production and clean energy strengthens community relationships and stimulate well-being, social justice and resilience.” (Harmony with Nature, Draft report of the Secretary-General of the United Nations to the 68th session of the United Nations General Assembly, Item 19 of the preliminary agenda, item (h), New York, 26 July 2013.)

 

“[Transition Towns] are citizen-driven processes for transforming the local community into a more sustainable one. Local transition initiatives raise awareness,

connect with existing groups including local government and hold focused events to examine the sustainability of their community. Groups initiate and implement practical projects, such as community supported agriculture, shared transport, local currencies, tool libraries, energy saving clubs, urban orchards and re-skilling classes. More experienced groups organise community-wide visioning processes and begin creating formal Energy Descent Plans and start local energy companies, social enterprises and cooperative food businesses.” (Mont O. met anderen, Improving Nordic policymaking by dispelling myths on sustainable consumption, Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 2013, p. 82.)

 

03. WAT HEBBEN WIJ NODIG ?

  

Vijf nodige elementen (uit www.platform31.nl) :

 

Animo - motivatie om initiatieven gestalte te geven.

Contact - met buurtgenoten, organisaties en instanties in de buurt.

Empathie - gangmakers die zich in de bewoners verplaatsen en die gaan adequaat op initiatieven in. 

Inbedding – bij gemeenschap, gemeente en gemeenteraad; samenwerking met plaatselijke middenstand; jonge mensen in het bijzonder vrouwen betrekken; instanties bereid om collaboratie te verlenen. 

Toerusting - middelen, tijd, vaardigheid.

 

04. DE VIER CELTYPEN WAARIN ACTIVITEITEN PLAATS KUNNEN VINDEN:

 

In deze sectie beschrijven wij de vier celtypen nodig om de Transition Town Hollands Kroon te realiseren.

 

Celtype 1 : Deelwijken.

Celtype 2 : Clubleven en schoolklassen.

Celtype 3 : Scholen.

Celtype 4 : Bedrijven.

 

Celtype 1 : Deelwijken

 

Deelwijken met +/- 100 woningen en +/- 250 inwoners. [ Sociologische basisgroepen volgens R. Dunbar, Grooming, gossip, and the evolution  of language, Faber and Faber, Londen, 1996.]

 

Elke deelwijk heeft een kleine, jonge, dynamieke stuurgroep met 3-5 gangmakers, liefst met een meerderheid van vrouwen.

 

Alle soorten cellen coöpereren met elkaar.

 

Hier is een voorbeeld voor de Wieringermeer :

 

Illustratie van een Transition Town kern : Voorbeeld de Wieringermeer.

 

Men hoeft niet per se te profiteren van zijn “kapitaal.” Wij kunnen onze dingen met anderen delen, ook buiten het in sectie 10 beschreven LETS systeem.

 

Denk bijvoorbeeld aan :

 

Gratis recycling in groepen of per straat, eventueel met periodieke “really really free” markten.

Gratis weggeefwinkel.

Wisselbibliotheken.

Doorvoer- en ruilgroepen voor gereedschap, kunstwerken, kleding en dergelijke.

Freeskilling” groepen– het doorgeven aan anderen in groepsverband van specifieke vaardigheden  zoals fietsonderhoud, loodgieterij,  het zoeken naar wild voedsel, het breien, software ontwikkelen]

Gratis omhelzingen.

 

 

Sommige mogelijke activiteiten voor celtype 1. 

 

Aanhangwagens lenen.

Auto’s delen en/of groene autodienst.

Autovervoer.

Barbecues, zomers.

Bijles voor kinderen.

Bomen (vruchten, noten) en struiken (bessen) planten.

Boodschappen voor ouderen, gehandicapten doen.

Caravan lenen.

Computer problemen oplossen.

Data invoer lokaalgeld systeem.

Debatten leiden.

Dieren uitlaten, schoonmaken.

Feesten organiseren.

Fietsbanden plakken.

Fietsen repareren.

Gebak maken.

Gereedschappen en schuurtjes.

Giften werktijd (LETS punten).

Goten schoonmaken.

Groen - gemeentelijk, onderhouden.  

Groene afval verzamelen en composteren (vrijstelling alle of deel van de lokale belastingen).

Groepinkoop goederen en diensten. 

Handkar en kruiwagens lenen, zo nodig aanschaffen.

Hondenpoep opruimen.

Honden uitlaten, ook in geval van ziekte van de eigenaar.

Huishoudelijk werk.

Kinderclub.

Kinderen oppas, naar school brengen, halen.

Kinderen, feesten, schminken, bodypainting, groepexcursies. 

Kippenhok (zelf gemaakt uit strobalen =) maximaal één kip per familie (95). De kippen eten voedselresten.

Kleren reparatie, naaien.

Klerenruil, verkoop, aankoop.

Kook- serveer diensten (in geval van ziekte, feesten etc.)

Kopieën maken, scannen, projectoren, beeldschermen.

Ladders verhuren.

LETSbussen maken en installeren.

LETSbussen lichten.

Lokaal marktkramen beheren.

Ouderen begeleiden.

Picknicks voor kinderen.

Plantkwekerijen.

Ramen zemen.

Redactie documenten, help met belastingen.

Reparatieatelier.

Ruilevenementen; contacten met kringloop.

Ruimtes (sommige openbaar) voor groenten, bessen, vruchtbomen, vlinderstruiken etc. open maken en gebruiken.

Ruimte bijeenkomsten.

Schoenen poetsen.

Schuurtjes verhuren.

Sociale steunsysteem ten bate van diegenen die helemaal niets kunnen presteren.

Solar gardens. (Coopératief achat collectieve PV installaties.)

Steun voor lokale ondernemers.

Strijken.

Talen.

Tuinen (ongebruikte particuliere) voor groenten, bessen, vruchtbomen, vlinderstruiken etc. open maken en gebruiken.

Tuinen individuele onderhouden.

Urine dagelijks ophalen en voor de tuinen gebruiken.

Urine : eigen urine verzamelen. (De urine wordt betaald !)

Verhuizing : hulp.

Verven, behangen.

Voorlezen (groepen) ouderen, kinderen.

Vormgeving interieurs. 

Wasdoen.

Wijken oppimpen.

Zorg (niet gespecialiseerd).

Zwerfvuil opruimen.

 

Alle andere door de inwoners gevraagde activiteiten !

 

Celtype 2 : Clubleven

 

Elke accepterende club (en daarmee al hun leden) neemt deel aan het lokaal geldsysteem. Leden en club kunnen ook vrij gebruik maken van het lokaal geldsysteem in het algemeen.

 

De daaraan gebonden lokaalgeld kosten voor de club worden tussen alle clubleden verdeeld. De individuele leden kunnen hun kosten terugverdienen binnen het geldsysteem als geheel.

 

Schoolklassen worden als clubs celtype 2 beschouwd.

 

Voorbeeld voor vrijwilligers en diensten binnen een voetbalclub :

 

Beheer kantine.

Inkopen.

Onderhoud en schoonmaken kantine en doucheruimtes.

Onderhoud gebouwen (waar nodig met toestemming en tegemoetkomen van de gemeente).

Onderhoud terrein.

Scheidsrechters.

Trainingsactiviteiten.

Vervoer.

Voorbereidingen training sessies en wedstrijden.

Wassen/strijken sportkleren. 

 

Alle andere gevraagde activiteiten !

 

Celtype 3 : Scholen

 

Een groep voor elke school, eventueel ook voor elke klasse. In dat geval worden alle ouders deelnemers aan het lokaal geldsysteem.

 

Transactiekosten van de school (resp. klasse) worden tussen de ouders verdeeld. Individuele leden kunnen hun kosten terugverdienen binnen het lokaal geldsysteem als geheel. 

 

Individuele schoolklassen worden als clubs celtype 2 beschouwd.

 

Celtype 4 : Bedrijven

 

Bedrijven als zodanig kunnen aan het lokaal geldsysteem deelnemen. Hiervoor moeten overeenkomsten met de belastingdienst gemaakt worden, want onder het huidige financieel systeem worden hun professionele activiteiten belast.

 

Groepsactiviteiten tussen werknemers kunnen georganiseerd worden op de zelfde manier als die van clubs en scholen.

 

05. HOE DOEN WIJ HET ?

  

01. Systemen geleidelijk cel naar cel stap voor stap opbouwen, beginnend met een paar deelwijken en/of een paar clubs enkele activiteiten in maar één deelkern.

02. Cellen kunnen wijken, clubs, bedrijven, of scholen zijn.

03. Het lokale geldsysteem opstarten. Ook voor kinderen van 13 jaar en ouder, met toestemming van hun ouders.

04. Een paar (enkele) jonge gangmakers (meerderheid vrouwen) vinden om in elk wijkdeel ( +/- 100 huizen, 250 mensen) of andere cel geïntegreerde activiteiten te organiseren waar alle inwoners, leden van het geldsysteem, deel aan kunnen nemen. Deelnemen is nooit verplicht, maar moet zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden.  Men hoeft in principe geen gebruik te maken van de structuur.  

05. Medewerking van de gemeente zoeken (vrijstelling groene kliko's; ter beschikking stellen van sommige openbare plekken; een waterbron; eventueel een of meer ruimtes voor activiteiten.

06. De bevolking van 12.000 in de Wieringermeer betekent  +/- 50 deelwijk groepen. De groepen zijn interactief : d.w.z. dat de wijken kunnen transacties met elkaar maken.

07. Overeenkomsten zoeken met sport- en andere clubs om de problemen die zij hebben om vrijwilligers te vinden op te lossen. Er zijn +/- 180 sportclubs in Hollands Kroon (waaronder 40+ in de Wieringermeer) plus alle andere associaties en stichtingen. Hun leden kunnen allemaal afzonderlijk gegroepeerd worden.   

08. Leden van alle 22 kernen (4 in Wieringermeer, 4 op Wieringen, 5 in Anna Paulowna, 9 in Nieuwe Niedorp) kunnen gegroepeerd worden en/of transacties en initiatieven delen samen of in alle mogelijke combinaties.

09. Alle transacties worden binnen het lokaal geldsysteem afgewerkt.

10. Kernen, wijken, clubs, ondernemingen etc. vormen onafhankelijke cellen binnen het lokaal geldsysteem.

11. De onafhankelijke cellen kunnen in allerlei combinaties samenwerken.

12. Leden van een organisatie die binnen specifieke kernen wonen kunnen ook apart gegroepeerd worden.

13. Sociale steun wordt in elke cel (misschien kern etc.) ingebouwd.

14. Geleidelijk opbouw, beginnend met een paar deelwijken en/of een paar clubs. 

15. Verzekeringspolis nodig - indien mogelijk. Dekking onder de bestaande gemeentepolis voor vrijwilligers.

16. In geval van surplusproductie : maak overeenkomsten met voedselbanken en/of eventueel met andere LETSsystemen

17. Actieve gangmakers kwalificeren zich automatisch om werkzaamheden voor andere (nieuwe) cellen te organiseren. (Zelfopbouwend concept).

 

06. RENTE- EN KOSTENVRIJE MICROKREDIETEN VOOR PRODUCTIEVE DOELEINDEN.

 

Microkredienten kunnen op deelwijk- en/of deelkern- en/of kern,  en/of op algemeen systeemniveau opgestart worden.

 

Bv. deelwijk Schoener/Sloep. 200 deelnemers (volwassenen).

 

Voorbeeld van inzet : Euro 5 per persoon per maand. Eerste maand - beschikbaar Euro 1000. Dit wordt steeds met de maand groter. Het systeem bevat een volledig aflossingsgarantiestelsel. De terugbetalingstermijnen worden in principe door de leners zelf bepaald.

 

De administratiekosten worden binnen het lokaal geldsysteem verwerkt.

 

Men kan ook inkoopcoöperatieven opstarten. Bijvoorbeeld voor energievoorzieningen.

 

Het formeel geld (Euro’s) geïnvesteerd blijft altijd binnen het systeem rouleren. Geldlekkage uit het systeemgebied wordt dus geblokkeerd.

 

07. RELATIES MET DE GEMEENTE, EVENTUEEL MET ANDERE INSTANTIES.

 

De gemeente kan zelf lid van het LETSsysteem worden.

 

Groepen of individuen kunnen taken voor de gemeente uitvoeren tegen betaling in Wiertjes. Om Wiertjes te innen zou de Gemeente een aantal diensten in Wiertjes laten betalen. Anders kunnen de kosten verdeeld worden tussen de leden van het systeem of tussen leden van wijken, clubs, etc.

 

Voorbeelden : zwerfvuil opruimen; dierentuinen beheren; hulp met onderhoud van groen verlenen; ongebruikte ruimtes beheren.

 

08. WAT ZIJN DE RISICO´S ?

 

Sommige risico's :

 

Onvoldoende openheid betreffend ruimte geven aan de deelnemers.

Onvoldoende delegeren van verantwoordelijkheid aan de deelnemers.

Uitsluiting (bewust of onbewust) van bestaande groepen en belangen.

Onvoldoende steun van deelnemers; onvoldoende vraag om steun door initiatiefnemers. 

Dominante verhouding van enkele initiatiefnemers, in het bijzonder experts. 

Onvoldoende tijd voor evaluatie.

Te veel vergaderen, (te) weinig actie.

Onvoldoende plezier tijdens vergaderingen.

Acties die moeten altijd "leuk"  zijn.

 

09. DE BESTUURSSTRUCTUUR.

 

Transition Town, Wieringermeer, bestuursstructuur.

 

10. HET LETS SYSTEEM.

 

Een Powerpoint presentatie is beschikbaar. Zie : Beknopte geïllustreerde LETScursus LETSkring Wier.

 

Deelnemen is in principe inclusief alle inwoners, hoewel die hoeven het systeem niet te gebruiken.

 

Participatie vanaf 13 jaar, kinderen tot 18 jaar met toestemming van hun ouders.

 

Transacties kunnen plaatsvinden tussen individuen, individuen en cellen, kernen, gemeente en instanties; en cellen, kernen, gemeente en instanties tussen elkaar.

 

Transacties tussen LETS systemen en met andere Transition Towns en lokaal geldsystemen zijn ook mogelijk.

 

Individuele leden beginnen met 500 Wiertjes, of 50 uur tegen een gemiddelde loon van 10 Wiertjes per uur.

 

Het aantal Wiertjes in roulatie blijft dus altijd constant en verandert alleen in geval van het toenemen of het afnemen van het aantal inwoners (leden).

 

Niet-individuele leden krijgen geen Wiertjes toegedeeld, want zij verrichten zelf geen werk. Hun kredieten en schulden worden tussen hun leden verrekend.

 

Deze verrekening vindt maandelijks plaats, in principe op basis van een jaarplan ingediend door de niet-individuele leden.

 

De LETS systeem administratie is altijd vrij om deze verrekeningen van bepaalde niet-individuele leden vaker of minder vaak te verrichten.  

 

LETS Kring Wier : verticale structuren.

 

LETS Kring Wier : de verantwoordelijkheden en de verdeling van de taken.

 

Beknopte geïllustreerde LETScursus.

 

11. VOORDELEN VOOR LEDEN.

 

Sommige voordelen zijn  :

 

Activiteiten ontplooien die men leuk vindt.

Afvalkosten, met het akkoord van de gemeente, halveren (men verdient +/- € 200 per familie per jaar.)

Gebruik maken van de diensten van andere leden.

Gebruik maken van allerlei diensten zonder formeel geld (Euro’s) nodig te hebben.

Groente en fruit binnen het lokaal geld systeem kopen, met besparing van tot € 20 op gezinsuitgaven per week  (€ 1000 per jaar) per gezin..

Inkoopgroepen, gebruik van maken.

Kwaliteit van leven, in het bijzonder van personen met een minima, zieken en gehandicapten bevorderen.

Ongebruikte ruimtes worden in gebruik genomen, in sommige gevallen tegen betaling (in lokaal geld) van huur.

Openbare ruimtes worden in gebruik genomen, met toestemming van de gemeente, voor productieve en sociale doeleinden, in sommige gevallen met betaling  (in lokaal geld) van huur.

Rentevrije en kostenvrije coöperatieve leningen voor productieve doeleinden worden beschikbaar gemaakt.

Sociale contacten bevorderen.

Sociale vangnetten ter beschikking van de leden stellen.

Urine wordt verzameld tegen een klein tegoed (in lokaal geld).

Vrijwilligers worden voor hun werkzaamheden goed betaald.

Werkelozen kunnen hun tijd op nuttige wijze goed ontplooien.

 

12. WAT ZIJN DE KOSTEN ?

 

De systeem startup- en beheerskosten in formeel geld zijn minimaal.

 

Een eenvoudige database programma (offline) draaien. Idem het coöperatieve microkrediet systeem.

 

Computers kunnen tweedehands zijn, of huren wij het gebruik van computers van leden.

 

Één online computer voor het beheer van contacten met leden en derden.

 

Een internet abonnement met websiteacces. Om te beginnen kan men gebruik maken van de www.integrateddevelopment.org  website.

 

Kantoor artikelen : één of meer guillotines voor papier, één of meer stevige nietapparaten, één of meer printers om transactiebonnen te maken.

Papier voor transactiebonnen en documenten.

Toner voor printers.

Nieten voor boekjes transactiebonnen.

Perforatieapparaat voor boekjes transactiebonnen.

Stroom voor computers en verlichting.

Telefoonkosten.

Vervoerskosten (brandstof). Deze zijn minimaal want de meeste activiteiten zijn lokaal en zo nodig per fiets verricht.

 

Het formele geld (Euro’s) dat  nodig is om sommige “geïmporteerde” voorraden te betalen kan door de Transitie Town door aankoop van producten en diensten in lokale eenheden en hun doorverkoop in Euro’s terugverdiend worden. De kosten in lokale munteenheden van de daarvoor  gebruikte lokale producten en diensten worden over alle leden verdeeld.  De Hof van Twello (www.hofvantwello.nl) is hier een voorbeeld van. De helft van de door de leden geteelde gewassen worden door de streekwinkel op het terrein tegen Euro’s verkocht. De leden krijgen de  helft van de financiële opbrengst van de verkoop van hun groente, de andere helft wordt door de Hof gebruikt om alle kosten in Euro’s te dekken.

 

13. EEN PAAR REFERENTIES.

 

Een paar websites

 

https://carrotmob.org (ideeën)

www.broodfonds.nl (voor ondernemers)

http://transitiontowns.nl/wp-content/uploads/VoordelenGemeenschaptuinen.pdf

http://transitiontowns.nl/tt-ingredienten

www.integrateddevelopment.org

 


Illustratie Transition Town, Wieringermeer.

Letswier  homepage.

Bakens Verzet Homepage