Creative Commons License.

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-commercial-Share Alike 3.0 Licence.

 

 

Homepage

Projects, examples

WRITE AN INTEGRATED DEVELOPMENT PROJECT

FREE E-COURSE FOR  DIPLOMA IN INTEGRATED DEVELOPMENT

Articles and resources 

  About Us  

Downloads  (updated 03 October 2011)

More on development issues

Some useful technologies

   Contact us

 

LETSKRING WIER

WIERINGERLANDS INTERACTIEF ECONOMISCH RUILSYSTEEM

Schoener 50, 1771 ED Wieringerwerf

KvK Noord Holland Noord 37091984

 

Editie 01 : 13 oktober, 2001.

Editie 03 : 25 maart, 2013.


HET CODESYSTEEM

Het codesysteem van de Letskring Wier voorziet niet alleen in de mogelijkheid om goederen en diensten tussen individuele leden te ruilen. Het biedt de mogelijkheid om leden van verschillende groepen en verenigingen goederen en diensten tussen hen en/of tussen de leden en de groep of vereniging zelf te ruilen.

 

DE EERSTE GROEP VAN DRIE CIJFERS.

 

De eerste drie cijfers 000 staan voor het Letssysteem zelf, de gemeente Hollands Kroon, de kernen, en de deelkernen.

Voorbeelden:

 

000=Het Letssysteem zelf als lid : WIER 000 0000 00000

100=De gemeente Hollands Kroon als lid : WIER 100 0000 00000

120=De hoofdkern Wieringermeer als lid : WIER 120 0000 00000
121=De deelkern Wieringerwerf als lid : WIER 121 0000 00000
122=De deelkern Middenmeer als lid : WIER 122 0000 00000
123=De deelkern Slootdorp als lid: WIER 123 0000 00000
124=De deelkern Kreileroord als lid: WIER 124 0000 00000

140=De hoofdkern Wieringen als lid  : WIER 140 0000 00000
141=De deelkern Den Oever also lid : WIER 141 0000 00000
142=De deel kern Oosterland also lid: WIER 142 0000 00000
143=De deelkern Stroe als lid : WIER 143 0000 00000
144=De deelkern Hippolytushoef als lid : WIER 144 0000 00000
145=De deelkern Westerland als lid WIER 145 0000 00000

 

160=De hoofdkern Anna Poulowna als Lid WIER 160 0000 00000

 

180= De hoofdkern Nieuwe Niedorp als Lid WIER 180 0000 00000

 

DE TWEEDE GROEP VAN VIER CIJFERS.

 

De eerste van de vier cijfers is het soort cel.

 

1= deelwijken, met +/- 100 woningen en +/- 250 inwoners.

2 = clubs, verenigingen en schoolklassen.

3 = scholen.

4 = bedrijven.

 

De tweede groep van vier cijfers is voor de celtypen : deelwijken, verenigingen en clubs en schoolklassen, scholen, en bedrijven:
De lijsten zullen in volgorde van inschrijving samengesteld worden.

 

Elke cel is lid onder deze viercijfercode.

 

Voorbeelden:

 

CELTYPE 1 : DEELWIJKEN.

 

Voorbeeld :

 

De deelwijk Schoener en Sloep in Wieringerwerf heeft de code voor deelwijken 1 en het serienummer in order van inschrijving 001.

 

000 1001 00000 de deelwijk Schoener en Sloep.

100 1001 00000 is de deelwijk Schoener en Sloep deel van de gemeente Hollands Kroon.

120 1001 00000 is de deelwijk Schoener en Sloep in de hoofdkern Wieringermeer.

121 1001 00000 is de deelwijk Schoener en Sloep in de deelkern Wieringerwerf.

 

Krediet en schulden verrekeningen betreffend de deelwijk Schoener en Sloep als geheel worden met de code 1001 00000 geregistreerd.

Krediet en schulden transacties van individuele leden met de deelwijk Schoener en Sloep worden met de code 1001 plus de individuele code van de desbetreffende leden geregistreerd.

 

CELTYPE 2 : CLUBS, VERENIGINGEN EN SCHOOLKLASSEN.

 

Voorbeeld :

 

De Ijsberen winterzwemvereniging Kreileroord heeft de celcode voor clubs/verenigingen 2 en het serienummer in order van inschrijving 130.


000 2130 00000 De ijsberen winterzwemvereniging Kreileroord.
100 2130 00000 De ijsberen winterzwemvereniging Kreileroord in de gemeente Hollands Kroon.

120 2130 00000 De ijsberen winterzwemvereniging Kreileroord in de hoofdkern Wieringermeer.

121 2130 00000 De leden van de IJsberen Winterzwemvereniging Kreileroord die in deelkern Wieringerwerf wonen.

 

Krediet en schuldtransacties betreffend de Ijsberen winterzwemvereniging als geheel worden met de code 2130 00000 geregistreerd.

Krediet en schuldentransacties van individuele leden met de Ijsberen winterzwemvereniging worden met de code 2130 plus de individuele code van de desbetreffende leden geregistreerd.

 

CELTYPE 3 : SCHOLEN.

 

Voorbeeld :

 

De Baken is een basisschool in Wieringerwerf die heeft de celcode voor scholen 3 en het serienummer in order van inschrijving 017.

 

000 3017 00000 is de Baken School.

100 3017 00000 is de Baken School deel van de gemeente Hollands Kroon.

120 3017 00000 is de Baken School deel van de hoofdkern Wieringermeer.

121 3017 00000 is de Baken School deel van de deelkern Wieringerwerf.

 

Krediet en schuldtransacties betreffend de school de Baken als geheel worden met de code 3017 00000 geregistreerd.

Krediet en schuldtransacties van individuele leden met de school de Baken worden met de code 3017 plus de individuele code van de desbetreffende leden geregistreerd.

 

Individuele klassen van de school de Baken worden als clubs (Celtype 2) ingeschreven.

 

DE DERDE GROEP, VAN VIJF CIJFERS.

 

Dit is de lijst van de individuele leden. Optimistisch als altijd hebben wij een plaats voor iedere burger in de gemeente Holland Kroon voorzien!  Er zijn +/- 50000 inwoners in de gemeente Hollands Kroon. Misschien betekent dat +/- 37.500 boven de leeftijd van 13.

 

De lijst zal in volgorde van inschrijving van individuele leden samengesteld worden:

Voorbeeld :

 

00101 is dus chronologisch het een en honderdste ingeschreven lid.

 

Individuele leden die lid zijn van een cel worden ook ingeschreven als lid zijnde van die cel.

 

Stel dat lid 00101 woont in de deelwijk Schoener en Sloep in Wieringerwerf.

 

000 1001 00101 betekent lid 000101 als lid van de deelwijk Schoener en Sloep (code 1001).

100 1001 00101 betekent lid 000101 als lid van de deelwijk Schoener en Sloep (code 1001) deel van de gemeente

                                             Hollands Kroon (code 100).

120 1001 00101 betekent  lid 000101 als lid van de deelwijk Schoener en Sloep (code 1001) in de hoofdkern Wieringermeer (code 120).

121 1001 00101 betekent lid 000101 als lid van de deelwijk Schoener en Sloep (code 1001) in de deelkern Wieringerwerf. (code 121).

 

000 2130 00101 betekent lid 000101 als lid van de ijsberen winterzwemvereniging Kreileroord (code 2130).
100 2130 00101 betekent lid 000101 als lid van de ijsberen winterzwemvereniging Kreileroord (code 2130) in de

                                             gemeente Hollands Kroon (code 100).

120 2130 00101 betekent lid 000101 als lid van ijsberen winterzwemvereniging Kreileroord (code 2130) in de hoofdkern

                                             Wieringermeer (code 120).

121 2130 00101 betekent lid 000101 als lid van de IJsberen Winterzwemvereniging Kreileroord (code 2130) die in

                           Wieringerwerf (code 121) woont.

 

DE LAATSTE GROEP VAN VIER LETTERS.

 

Dit zijn vier letters van de naam van het lid, de eerste twee medeklinkers van de voornaam, en de eerste twee medeklinkers van de familienaam zonder eventueel voorzetsels. 

 

De vier letters maken geen deel van de lidcode uit. Ze worden alleen gebruikt om snel te kunnen controleren of het gegeven code correspondeert in feite met de naam van het lid. Zij dienen dus en als hulpmiddel om het lidnummer een "gezicht" te geven.

 

Voorbeeld:

Als lidnummer 00101 Aris de Vries is, wordt het lidnummer door de letters RSVR gevolgd.

Onder lidnummer 00101 RSVR, vormen de eerste vijf cijfers dus de volgorde van inschrijving van Aries de Vries, en de letters RSVR helpen (misschien) ons te herinneren wie dat is. Als men per vergissing een transactie zou registreren onder nummer 00102 RSVR zou men kunnen zien dat de cijfers en de letters niet met elkaar kloppen, en de computer zal in ieder geval hiervoor een waarschuwing geven.

 

De systeembeheerder zal dan een controle uitvoeren en een correctie aanbrengen.

 

Als er maar één medeklinker in een voornaam of familie naam is, dan gebruikt men de medeklinker en de eerst volgende klinker. Als een voornaam of familienaam bestaat alleen uit klinkers, dan gebruikt men de eerste twee klinkers.

 

HET GEBRUIK VAN HET CODESYSTEEM.

 

Volgens het bovengegeven voorbeeld:

WIER 000 0000 00101 RSVR is lid van de Letskring Wier.

 

Hij kan transacties uitvoeren:

-met een ander lid van de Letskring.
-met een bedrijf.

-met een deelkern van de gemeente Holland Kroon, b.v. Wieringerwerf, deel van hoofdkern Wieringermeer. 

-met de gemeente Hollands Kroon.
-met een hoofdkern van de gemeente Hollands Kroon, b.v. Wieringermeer. 

-met de Letskring zelf.

-met een school.

-met een schoolklasse. 

-met een vereniging of club.

Maar hij kan ook lid zijn van de IJsberen Winterzwemvereniging Kreileroord.

Als lid van die vereniging krijgt hij de code WIER 000 2130 00101 RSVR  Dan kan hij deelnemen aan de "betaling" in Wiertjes voor aan de vereniging geleverde goederen en diensten of in de eventuele baten van de vereniging.

Als lid van een deelkern (b.v.Wieringerwerf), krijgt hij de code WIER 121 0000 00101 RSVR. Dan kan hij deelnemen aan de "betaling" in Wiertjes voor aan de deelkern geleverde goederen en diensten of in eventuele baten in Wiertjes van de deelkern.

Als een van de leden van de IJsberen Winterzwemvereniging Kreileroord die in een deelkern (b.v.Wieringerwerf) wonen, krijgt hij de code WIER 121 2130 00101 RSVR. Dan kan hij deelnemen aan de "betalingen" in Wiertjes van de in Wieringerwerf woonachtige leden voor aan hen geleverde goederen en diensten, of in eventuele baten. 

Het systeem is uiterst flexibel en kan op ieder denkbaar sociaal niveau gebruikt worden.


TERUG NAAR:

 

Hoofdmenu voor de Letskring Wier.

Hoofdmenu voor het Plan voor de Transition Town Hollands Kroon.

Homepage Stichting Bakens Verzet.